Hopp til hovedinnhold

Forsknings-studien COLONIZE

15.02.2021

Fürst Medisinsk Laboratorium er nå innlemmet i den norske, kliniske randomiserte multisenterstudien COLONIZE.

Studien ledes av Klinisk effektforskning ved universitetet i Oslo og til nå er 14 nasjonale sykehus knyttet til studien.

Formålet er å rekruttere pasienter utenfor sykehus med ny C. difficile-infeksjon til en behandlingsstudie for å vurdere to ulike behandlingsopplegg. En aktuell deltager i studien vil bli randomisert til enten peroral vankomycinbehandling eller tarmflorabehandling.

Tarmflorabehandling innebærer å undersøke om tilførsel av friske tarmbakterier kan behandle eller forebygge tarminfeksjon med Clostridoides difficile.

Primært endepunkt for studien vil være andelen kurerte pasienter (dag 14) uten tilbake fall i løpet av 60 dagers oppfølgingstid.

Nødvendige formalia ligger nå til grunn for å kunne rekruttere pasienter fra pasienter utenfor sykehus. Det betyr at laboratoriet vil kunne informere en studiemedarbeider ved OUS om aktuelle pasienter med positiv prøve. Denne studiemedarbeideren vil deretter kontakte pasient for eventuell rekruttering til studien og innhenting av samtykkeerklæring. Den aktuelle pasienten står fritt til å delta eller å avslå. I tillegg vil rekvirenten bli kontaktet og informert.

En pilotstudie er avsluttet, se publikasjonen i The New England Journal of Medicine og omtale i New York Times.

Hovedstudien startet sommeren 2019 og avsluttes i 2024.

For supplerende informasjon om studien, se https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/transplantasjon-tarmflora/index.html​