Hopp til hovedinnhold

Covid-19 immuntesting utvides med påvisning av IgM

23.09.2020

Det er nå over et halvt år siden covid-19 kom til Norge. For å kunne tidfeste infeksjonen vil prøver til påvisning av S-SARS-CoV-2 Antistoff fra 22. september 2020 bli undersøkt for både SARS-CoV-2 IgM og SARS-CoV-2 IgG.
Fortsatt er påvisning av viruset med PCR i nasofarynxpensel eller halspensel å foretrekke tidlig i sykdomsforløpet.

 

SARS-CoV-2 IgM kan påvises fra andre sykdomsuke og IgG fra 2.-3. sykdomsuke. SARS-CoV-2 IgG har god spesifisitet (nær 100 %). Sensitiviteten er ca. 85 %. Den lave sensitiviteten skyldes at det ikke er alle som danner antistoff. Foreløpig erfaring med SARS-CoV-2 IgM er at den har god sensitivitet og spesifisitet.

Analysene refunderes gjennom HELFO på lik linje med andre serologiske analyser.