Hopp til hovedinnhold

Ny variant av Chlamydia Trachomatis

30.07.2019

Tidligere i år ble det påvist en ny variant av Chlamydia trachomatis (F-nvCT). Denne nye varianten har en mutasjon som gir et så svakt signal at den blir tolket som negativ i analysemetoden flere laboratorier benytter, deriblant Fürst Medisinsk Laboratorium. Dette kan medføre at en liten andel prøver som undersøkes for Klamydia (mindre enn 1%) vil kunne få et falskt negativt resultat. Vi gjør oppmerksom på at et lavt signal ikke betyr at F-nvCT varianten er påvist! Det er kun en andel av disse pasientene som vil være berørt. Produsenten jobber nå med å inkludere den nye varianten i sin test. Inntil ny test er klar vil Fürst Medisinsk Laboratorium re-analysere alle prøver mottatt etter 03.07.19 med en annen test, som også detekterer F-nvCT varianten.

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) har Fürst Medisinsk Laboratorium gjennomgått prøver analysert siden 01.06.2018 og identifisert prøver som kan ha vært falske negative. Berørte legekontor blir kontaktet angående hvilke pasienter som bør innkalles til ny prøvetaking.

Det er ikke kjent at den nye varianten fører til et annet sykdomsbilde og standard klamydiabehandling benyttes.