Hopp til hovedinnhold

Gradvis gjeninnføring av luftveis-diagnostikk

07.03.2022

Vi opplever at volumet av SARS-CoV-2 prøver nå er fallende, og derfor vil vi i de nærmeste ukene gradvis kunne utvide analysetilbudet for andre luftveisagens igjen.

Første mars åpnet vi for rekvirering av Luftveisbakterier (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertusssis). Fra 7. mars er det mulig å rekvirerer Forkjølelsespanel hvor RS-virus, hMPV (Humant metapnumovirus) og Rhinovirus er inkludert. I Influensapanel er SARS-CoV-2, Influensa A, B og H1N1 foreløpig inkludert, men vi håper relativt raskt å kunne utvide analysetilbudet ytterligere.

Hvis ditt kontor fortsatt ikke har tilgang til disse analysene i Forum så ta kontakt med vår markedsavdeling (

, tlf. 22 90 96 69) så vil vi bistå dere.