Hopp til hovedinnhold

Sekvensering av positive Covid-19 prøver

27.01.2021

Fürst Medisinsk Laboratorium har under hele pandemien videresendt et gitt antall positive covid-19 prøver til FHI for sekvensering. På bakgrunn av ny epidemiologisk situasjon med nye mutasjoner, videresender vi nå – etter gitte kriterier fra FHI - et høyere antall prøver til sekvensering enn tidligere.

Aktuelle kriterier for sekvensering er bl.a. positive prøver fra personer tilhørende Nordre Follo og importerte tilfeller fra ulike deler av verden (deriblant UK og Sør-Afrika). For detaljert informasjon om hvilke aktuelle indikasjoner som gjelder for sekvensering, henviser vi til fhi.no.

Dersom den aktuelle prøven oppfyller kravene til riktig indikasjon for sekvensering, må dette anføres under Kliniske opplysninger (f.eks. fra Nordre Follo). Dersom papirrekvisisjon benyttes, så må det brukes svart/blå penn, IKKE rød.

Fürst Medisinsk Laboratorium arbeider for tiden med å etablere metode for direkte påvisning av virustyper med aktuelle mutasjoner ved PCR teknikk.