Hopp til hovedinnhold

Formel for beregning av cystatin C eGFR endres

18.01.2017

Fra 17.01.17 justeres formelen for estimert GFR som beregnes fra Cystatin C-analysen i serum. Det vil medføre noe lavere estimerte GFR-verdier. Det bemerkes at eGFR-verdier har en betydelig usikkerhet i forhold til spesialmetoder for direkte måling av nyrefunksjonen. Formelen kan ikke benyttes for barn < 1 år.