Hopp til hovedinnhold

Ny metode for NT-proBNP

29.04.2021

Gjeldene fra 3.mai.

NT-proBNP (N-terminal pro BNP) er en nyttig analyse i utredningen og oppfølgingen av pasienter med hjertesvikt. BNP produseres i økt mengde når myokard utsettes for økt belastning som f.eks. ved hjertesvikt. For å sikre tilfredsstillende kvalitet på analyseresultat har vi nylig flyttet analyseringen over på et nytt instrument med en ny analysemetode. Metoden er en såkalt sandwich immunanalyse som bruker direkte kjemiluminescens teknologi. Det er en velprøvd teknologi og resultatene fra metodeverifisering er kvalitetsmessig tilfredsstillende. Vi ser imidlertid at resultatene blir noe høyere i de lave områdene enn med nåværende metode. Vi kommer til å følge tett med for å se om det blir noen nivåendring

De gamle referanseområdene videreføres og de angitte referanseområder gjelder for personer uten hjertesvikt. Anbefalingene fra den europeiske kardiologiforeningen om at analysen primært skal brukes for å utelukke hjertesvikt, ikke for å stille diagnosen, gjelder fremdeles. (European Heart Journal, Volume 37, Issue 27, 14 July 2016, Pages 2129–2200). Ved ikke-akutte symptomer er grensen for å utelukke hjertesvikt 125 ng/L, mens ved akutt hjertesvikt er grensen satt til 300 ng/L. Jo høyere NT-proBNP er, jo mer sannsynlig er det at pasienten har hjertesvikt og økningen er proporsjonal med graden av hjertesvikt etter NYHA-klassifisering. Forhøyede verdier av NT-proBNP kan også ha andre årsaker, deriblant atrieflimmer, høy alder og nyresvikt. Det er derfor etablert aldersinndelte referanseområder. (ref. Nasjonal Brukerhåndbok for Medisinsk biokjemi).

Ved oppfølging av pasienter med kjent hjertesvikt, er det indisert å følge opp med målinger med noen måneders mellomrom.