Hopp til hovedinnhold

Til våre rekvirenter i helse Sør-Øst

18.10.2023

Etter siste anbudskonkurranse i Helse Sør-Øst har vi fått tilbakemelding fra enkelte rekvirenter med spørsmål om de fremdeles kan benytte vårt laboratorium. Svaret er et uforbeholdent JA.

Fürst har avtale med Helse Sør-Øst innenfor fagområdene Medisinsk Biokjemi (inklusive farmakologi, rusmiddeltesting og allergologi), Medisinsk Mikrobiologi og Patologi. Innenfor alle fagområdene leverte vi tilbudet med de laveste prisene, og er således den mest kostnadseffektive leverandøren for helseregionen.

Vi håper at flest mulig vil benytte oss som sin foretrukne leverandør også i fremtiden. Vi vil arbeide aktivt for å videreutvikle tjenestetilbudet vårt, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen

Asle Helgheim
Lege, leder Markedsavdelingen

Oslo, september 2015