Hopp til hovedinnhold

S-kortisol – referansegrenser

04.04.2013

Vi har hatt uendrede referansegrenser for S-Kortisol i mange år, men er etter hvert kommet i utakt med andre laboratorier det er naturlig å sammenligne seg med. Ekstern kvalitetsvurdering tilsier også at det bør foretas en justering.

De nye referansegrensene er:

Kortisol morgen (kl. 07 – 09) 200 – 650 nmol/L
Kortisol aften (kl. 18 – 21) <230 nmol/L

Vi mottar ofte prøver til analyse av kortisol uten at tidspunkt for prøvetaking er oppgitt.

Heretter vil vi bare oppgi referanseområde når tidspunkt for prøvetaking er angitt på rekvisisjonen - eller følgeskrivet - og er mellom kl. 07 og 09, eller mellom kl. 18 og 21.

Hvis det er rekvirert analyse "301 Kortisol kl. 08" og det på rekvisisjonen ikke er anført tidspunkt, eller tidspunktet som oppgis ikke er mellom kl. 07 og 09, vil analyse 301 utgå og bli erstattet med analyse "A55 Kortisol". Denne analysen har ikke noe referanseområde. Tilsvarende regler vil gjelde for analyse "302 Kortisol kl. 19".

Denne endringen gjennomføres f.o.m. 15. april 2013.