Hopp til hovedinnhold

Allergidiagnostikk

Definisjon

Allergi er immunologisk betinget hypersensitivitet. De vanligste former for allergi utløses av at IgE-antistoffer bundet til cellemembraner på mastceller og basofile granulocytter reagerer med fremmede substanser utenfra, de såkalte allergener. Ved reaksjonen frigjøres kjemiske forbindelser, først og fremst histamin, som er ansvarlige for de kliniske symptomene. Denne spesifikke, allergenfremkalte allergi må skjelnes fra uspesifikk hypersensibilitet som kan utløses eller forsterkes av faktorer som kulde, stress, røyk og andre luftforurensninger etc. Symptomene ved allergi og ved uspesifikk hypersensibilitet kan være de samme, og begge tilstander kan forekomme samtidig. Et tillegg av uspesifikk hyperreaktivitet kan fremkalle symptomer på en allergisk reaksjon som ellers ville vært klinisk stum.
Det er ofte praktisk å dele inn allergiene i inhalasjons-, matvare- og medikamentallergi.

Inhalasjonsallergi

Ved inhalasjonsallergier vil allergenene befinne seg i luften. De kliniske symptomer vil være dominert av:

 • Høysnue
 • Allergisk konjunktivitt
 • Astma

Det er viktig å være klar over følgende:

 • Timotei kryssreagerer med de fleste gressarter og representerer hovedantigenet i samtlige gressarter.
 • Bjørk kryssreagerer med alle rakletrær, bl.a. or og hassel. Pasienter som reagerer på bjørk kan også kryssreagere med fødemidler. De vil da merke kløe og ødem i munn, hals og larynx etter inntak av f eks hasselnøtter, mandler, mandelprodukter som marsipan og kransekake, epler (spesielt grønne epler), stenfrukter (kirsebær, moreller, plommer, fersken), pærer, rå gulrøtter, rå poteter.
 • Burot kryssreagerer med urter, løk, selleri, purre, blandingskrydder. Pasientene kan få urticaria og Quincke-ødem etter inntak av urteprodukter. Paprika og selleri kryssreagerer både med bjørk og burot.
 • Husstøvmidd trives best i fuktig miljø og middallergi er derfor mest utbredt i kyststrøk. Denne allergiform har økt betydelig i det siste, noe som kan ha sammenheng med milde vintrer og endret inneklima. Kryssreaksjon forekommer mellom Dermatophagoides farinae og Dermatophagoides pteronyssinus. Det er sannsynlig også kryssreaksjon med andre middarter.
 • Muggsopp har liten eller ingen betydning for allergiske reaksjoner i øvre luftveier, derimot stor betydning for astma bronkiale.

Matvareallergi

Matvareallergi spiller en stor rolle i barnealder. Har en pasient allergiske symptomer fra flere organsystemer, er det stor mulighet for at fødemidler er involvert. Diagnosen matvareallergi kan være ''lett'' hvis det foreligger straksreaksjon i eller rundt munnen. Diagnosen kan være vanskeligere hvis det foreligger allergiske senreaksjoner for fødemidler som kan gi symptomer både i hud, gastrointestinaltraktus og luftveier.
De kliniske manifestasjoner ved matvareallergi er:

 • Systemiske reaksjoner/anafylaksi
 • Gastrointestinale reaksjoner som brekninger, diaré, magesmerter og symptomer på malabsorpsjon
 • Respiratoriske problemer som rhinitt og astma
 • Hudproblemer som urticaria og atopisk dermatitt

Mange spebarn har overømfintlighetsreaksjoner for egg, kumelk og hvete. En svært stor prosent av disse utvikler imidlertid toleranse etter 2 - 3 år. Ofte er både spesifikk allergitest og prikktest likevel positive i flere år etter at man har utviklet toleranse og altså tåler fødemidlet. Allergi for peanøtt, fisk og hasselnøtt har en tendens til å holde seg i mange år.

Matvarer kan som nevnt ha betydning for atopisk dermatitt. Symptomer på atopisk dermatitt er vanligst hos barn og reduseres oftest gradvis før 12 års alder, men 50-80% av disse barna utvikler senere allergisk rhinitt og/eller astma. Det kan derfor være meningsfylt å teste ''små barn'' selv om symptomene ikke er altfor alvorlige, og således diagnostisere IgE-mediert allergi relativt tidlig for å kunne gi forebyggende råd både med hensyn til diett, risiko ved dyrehold osv.

Medikamentallergi

I praksis er det penicillinallergi som det er viktig å påvise. Den er den hyppigste årsaken til dødsfall av anafylaksi. Straksallergi mot penicillin kommer til uttrykk ved utvikling av urtikarielt eksantem, eventuelt med videre utvikling av anafylaksisymptomer. Vanlig morbilliformt eksantem som sees ved en rekke medikamenter, gir vanligvis ikke holdepunkter for penicillinallergi. Ved mistanke om penicillinallergi, må man undersøke forekomsten av IgE-antistoffer mot benzylpenicillin og fenoksymetylpenicillin, eventuelt ampicillin og amoksicillin. Påvises antistoffer, har man sannsynliggjort at det kan foreligge en straksreaksjon mot penicillin. En negativ prøve utelukker ikke en anafylaksi reaksjon, og pasienten bør henvises spesialist til videre utredning.

Analyser

Måling av total serum IgE og allergenspesifikke IgE antistoffer er en veletablert del av utredningen av allergiske pasienter. En rekke studier og rutinetesting av flere millioner pasienter med mistenkt atopisk IgE mediert hypersensitivitet har vist at testing med IgE antistoffer er mer spesifikk (dvs færre falskt positive resultater), men noe mindre sensitiv enn prikktest i hud.

En undersøkelse for allergi starter vanligvis med screeningtester, såkalte paneler. Vi har to luftveispaneler som hver inneholder 5 allergener og er målrettede i hver sin retning og et matvarepanel som inneholder 6 allergener. Anamnesen bør styre rekvireringen målrettet. Dersom paneltesten er positiv, går vi videre med bestemmelse av antistoffer mot de enkelte allergener som panelet består av. Dersom rekvirenten ikke ønsker at vi går videre med analyseringen, krysses dette av på rekvisisjonen.

Sensitivitet og spesifisitet er lagt opp slik at det vil være 5-10% falskt positive og 5-10% falskt negative prøvesvar. Dette kan enkelte ganger føre til at paneltesten er positiv, mens undersøkelse på enkeltallergener som omfattes av panelet er negativ - og omvendt. Ved positiv paneltest og negativt resultat for enkeltallergener kan det være at enkeltallergenene hver for seg ikke er nok til en positiv reaksjon, mens de samlet kan gi positivt screening-resultat. Et allergen består av mange komponenter, og i paneltesten finnes enkelte komponenter i en lavere konsentrasjon. Da vil den aktuelle spesifikke test kunne være positiv til tross for negativ paneltest.

IgE (Total-IgE)

Dette er en test på allergisk sykdom generelt og på arvelig allergisk disposisjon. Den er omtalt i den alfabetiske analyselisten, se S-IgE.

Paneler av allergener

 • Inhalasjonspanel Sesong er et utendørspanel som omfatter bjørk, timotei, burot og muggsoppene Alternaria tenuis og Cladosporium herbarum.
 • Inhalasjonspanel Helår er et innendørspanel som omfatter midden Dermatophagoides pteronyssinus, epitel (eller flass) fra katt, hund, hest og kanin.

Inhalasjonspanelene detekterer IgE-antistoffer mot de vanligste allergener som fremkaller allergiske symptomer i øyne og luftveier (allergisk konjunktivitt, høysnue og astma). Er paneltesten positiv, vil vi utføre enkeltallergener som inngår i panelet. Hvis screeningen er negativ, går vi ikke videre med undersøkelse.

 • Matvarepanel: Matvarepanelet detekterer IgE-antistoffer mot de vanligste allergener som fremkaller allergiske symptomer fra tarm. Allergiske symptomer fra flere organsystemer kan skyldes fødemiddelallergi. Paneltesten omfatter følgende fødemidler: Eggehvite, kumelk, torsk, hvete, peanøtt og soyabønne. Er paneltesten positiv, vil vi utføre enkeltallergenene som inngår i panelet. Er paneltesten negativ, går vi ikke videre med laboratorieundersøkelsene.

Allergenspesifikke IgE-antistoffer

Se tabellen Oversikt over allergener som viser enkelt-allergener som laboratoriet kan teste på. Dersom det er behov for å undersøke andre allergener, vennligst kontakt laboratoriet.

Rekvirering og prøvetaking

Rekvirering

Ved rekvirering av allergiprøver behøves et eget rekvisisjonskjema (gjelder ikke ved elektronisk rekvirering). Denne er prenummerert og er påsatt strekkode-etiketter til merking av prøvematerialet. Det er viktig at det på dette gis utfyllende kliniske opplysninger, blant annet om pasientens symptomer og hvilke allergier som mistenkes å foreligge. Allergitestene er kostbare analyser, og det må advares mot rekvirering av et stort antall tester med liten klinisk relevans for pasienten. Ved positivt resultat på screeningundersøkelser vil laboratoriet undersøke de aktuelle spesifikke allergener. Da slipper man å etterrekvirere analyser på et senere tidspunkt. Dersom rekvirenten ikke ønsker dette utført må dette anføres på rekvisisjonen.

Prøvetaking

Ved undersøkelse på sesongallergier (pollen, muggsopp) bør prøven tas i den tiden pasienten har mest plager, eventuelt like etter en slik periode (2 uker - 2 måneder). Sjansen for positivt svar er da størst. Prøven kan tas når som helst på dagen. Ved mistanke om penicillin-allergi bør prøven tas 2 - 3 uker etter reaksjonen (for at antistoffproduksjonen skal ha kommet i gang). Prøven bør tas innen et halvt år etter reaksjonen, da disse antistoffene har tendens til å forsvinne hos en del pasienter. Inhalasjonspanel og matvarepanel krever hver 1 mL serum. Vi oppbevarer serum i 2 uker etter førstegangs analysering. Undersøkelse på total-IgE krever 0,5 mL serum og spesifikt IgE krever 1 mL serum pr 5 allergener.

Tolkning

Resultat av allergianalyser utgis med enhet kU/L. Verdi ≥ 0,35 kU/l defineres som sikkert forhøyet S-IgE antistoff mot aktuelt allergen, ofte definert som «positiv», men er ikke ensbetydende med klinisk allergi. Laboratoriet utgir kvantitative svar over 0,1 kU/L, men verdier under 0,35 kU/L har vanligvis liten klinisk betydning.

Det er viktig å skille mellom påvisning av S-IgE (positiv test) som et uttrykk for allergisk sensibilisering, og klinisk allergi; reaksjon ved eksponering til allergen der det er påvist S-IgE.

Nivået av spesifikt IgE gir informasjon om sannsynligheten for allergi. Jo høyere verdi desto høyere sannsynlighet for klinisk relevant allergi. Resultatet av S-IgE analysene må imidlertid alltid sammenholdes med de kliniske opplysningene i forhold til symptomer ved eksponering for aktuelle allergen. Pasienter med høy S-IgE kan være tolerante for allergenet, altså ingen klinisk reaksjon ved eksponering, mens pasienter med lav S-IgE kan ha klinisk reaksjon ved eksponering. Hvilken S-IgE verdi som regnes som lav og høy varierer fra allergen til allergen, men ofte regnes ofte S-IgE<1,0 som lav verdi.

S-IgE nivået sier svært lite om alvorligheten av en eventuell allergi og ingenting om terskelverdi, dvs den mengden allergen pasienten må eksponeres for før symptomer utløses.

Det er viktig å gi kliniske opplysninger ved rekvirering av analyser. Da kan våre allergologer gi en bedre vurdering av resultatet og råd om eventuell videre utredning.

Oversikt over spesifikke allergener

Fürst Medisinsk Laboratorium kan tilby undersøkelse på IgE antistoffer mot ca 600 allergener. I tabellen er anført de mest aktuelle. Dersom det er behov utover dette, vennligst kontakt laboratoriet.

 

Analysenummer

Kode

Analysenavn

Analysenavn

v/svaroverf.

Medikamenter

557

c1

Benzylpenicillin

PENICI-G

558

c2

Fenoksymetylpenicillin

PENICI-V

649

c5

Ampicillin

AMPICILL

655

c6

Amoksicillin

AMOXICIL

Midd

525

d1

Dermatophagoides pteronyssinus

DERM.PTE

526

d2

Dermatophagoides farinae

DERM.FAR

AG7

d202

nDer p1 Husstøvmidd

D202NDER

AG8

d203

rDer p2 Husstøvmidd

D203RDER

AG9

d205

rDerp10 Tropomyosin

D205NDER

AH1

d209

rDer p23, midd

D209RDER

639

d3

Dermatophagoides microceras

D.MICROC

562

d70

Acarus siro

ACARUS S

563

d71

Lepidoglyphus destructor

LEPIDOGL

564

d72

Tyrophagus putrescentiae

TYROPHAG

640

d73

Glycyphagus domesticus

GLYCYPHA

Dyr

529

e1

Katt, epitel

KATT,FLA

AG2

e94

rFel d 1 (Katt)

RFELD1

AG3

e228

rFel d 4 (Katt)

RFELD4

AH3

e220

nFel d2 Katt, seru

E220NFEL

531

e3

Hest, flass

HEST,FL

554

e4

Ku, flass

KU

530

e5

Hund, flass

HUND,EPI

AF7

e101

rCan f 1 (Hund)

RCANF1

AF8

e226

rCan f 5 (Hund)

RCANF5

AG1

e102

rCan f 2 (Hund)

RCANF2

AH4

e221

nCan f3 Hund, serum

E221NCAN

532

e6

Marsvin, epitel

MARSVIN

607

e70

Gåsefjær

GÅSEFJÆR

535

e71

Mus, epitel

MUS,EPIT

610

e72

Mus, urin

MUS URIN

536

e73

Rotte, epitel

ROTTE, E

611

e74

Rotte, urin

ROTTE UR

613

e75

Rotte, serumprotein

ROTTE SE

616

e76

Mus, serumprotein

MUS SERU

AH2

e77

Undulat, avføring

E77UNDUL

617

e78

Undulatfjær

UNDULATF

710

e80

Geit, epitel

GEIT,EPI

619

e81

Sau, epitel

SAU,EPIT

534

e82

Kanin, epitel

KANIN,EP

620

e83

Svin, epitel

GRIS,EPI

533

e84

Hamster, epitel

HAMSTER

621

e85

Kyllingfjær

KYLLINGF

622

e86

Andefjær

ANDEFJÆR

AD2

e219

Kylling, serumprotein

KYLSEPRO

Matvarer

537

f1

Eggehvite

EGGEHVIT

538

f2

Kumelk

KUMELK

539

f3

Torsk

FISK(TOR

AN6

f426

rGad c 1, torsk

F426RGAD

555

f4

Hvete

HVETE

AN8

f433

rTri a14 LTP, hvete

F433RTRI

570

f5

Rug

RUG

571

f6

Bygg

BYGG

572

f7

Havre

HAVRE

573

f8

Mais

MAIS

574

f9

Ris

RIS

AQ6

f11

Bokhvete

BOKHVE

A10

f10

Sesamfrø

SESAMFRØ

540

f12

Ert

ERT

541

f13

Peanøtt

PEANØTT

AP2

f447

rAra h6, peanøtt

F447RARA

542

f14

Soyabønne

SOYABØNN

576

f17

Hasselnøtt

HASSELNØ

577

f18

Paranøtt

PARANØTT

AN5

f354

rBer e1, paranøtt

F354RBER

578

f20

Mandel

MANDEL

579

f23

Krabbe

KRABBE

543

f24

Reke

REKE

580

f25

Tomat

TOMAT

581

f26

Svinekjøtt

SVINEKJØ

AD7

f27

Oksekjøtt

OKSEKJØT

582

f31

Gulrot

GULROT

583

f33

Appelsin

APPELSIN

584

f35

Potet

POTET

A11

f36

Kokosnøtt

KOKOSNØT

A12

f37

Blåskjell

BLÅSKJEL

A13

f40

Tunfisk

TUNFISK

585

f41

Laks

LAKS

AP5

f204

Ørret

ORRET

AP6

f413

Sei

SEI

586

f44

Jordbær

JORDBÆR

587

f45

Gjær

GJÆR

589

f47

Hvitløk

HVITLØK

590

f48

Løk

LØK

591

f49

Eple

EPLE

AN9

f434

rMal d1 PR-10, eple

F434RMAL

AP1

f435

rMal d3 LPT, eple

F435

736

f50

Blåmakrell

MAKRELL

592

f75

Eggeplomme

EGGEPLOM

544

f76

Alfa Lactalbumin

ALFA-LAC

545

f77

Beta Lactoglobulin

BETA-LAC

593

f78

Kasein

KASEIN

594

f79

Gluten

GLUTEN

595

f80

Hummer

HUMMER

596

f83

Kyllingkjøtt

KYLLINGK

597

f84

Kiwi

KIWI

AN7

f430

rAct d8 PR-10 Kiwi

F430RACT

AC4

f85

Selleri

SELLERI

A14

f87

Melon

MELON

AK8

f88

Fårekjøtt

F88FÅR

AE5

f89

Sennep

SENNEP

726

f91

Mango

MANGO

598

f92

Banan

BANAN

510

f93

Kakao

KAKAO

602

f94

Pære

PÆRE

A15

f95

Fersken

FERSKEN

AG4

f420

rPru p 3 LTP (Fersken)

RPRUP3LT

AG5

f419

rPru p 1 PR10 (Fersken)

RPRUP1PR

AG6

f421

rPru p 4 Profilin (Fersken)

RPRUP4PF

624

f96

Avocado

AVOCADO

AD9

f98

Gliadin

GLIADIN

A16

f124

Spelt hvete

SPELTHVE

A17

f201

Pekan-nøtt

PEKANNØT

667

f202

Cashew nøtt

CASHEW

A18

f203

Pistasjenøtt

PISTASJE

AK9

f206

Makrell

F206MAKR

609

f208

Sitron

SITRON

AF6

f209

Grapefrukt

GRAPEFRU

A19

f210

Ananas

ANANAS

AL1

f212

Sopp, champignon

F212SOPP

604

f218

Paprika

PAPRIKA

AP3

Rf220

Kanel

RF220KAN

AP7

f268

Nellik

NELLIK

AP8

f271

Anis

ANIS

AQ7

f273

Timian

TIMIAN

A20

f221

Kaffe

KAFFE

AE6

f224

Valmuefrø

VALMUEFR

A21

f232

nGal d2, ovalbumin

NGALD2

A22

f233

nGal d1, ovomucoid

NGALD1

AL2

f234

Vanilje

F234VANI

AE3

f235

Linse

LINSE

AL3

f237

Aprikos

F237APRI

A23

f242

Kirsebær/Morell

KIRSEBÆR

A24

f244

Agurk

AGURK

AL4

f245

Egg

F245EGG

AD8

f247

Honning

HONNING

A25

f253

Pinjekjerne

PINJEKJE

AL5

f254

Rødspette

F254RØDS

A26

f255

Plomme

PLOMME

605

f256

Valnøtt

VALNØTT

AP9

f289

Daddel

DADDEL

606

f259

Drue

DRUE

A27

f260

Brokkoli

BROKKOLI

AL6

f262

Aubergine

F262AUBE

AL7

f266

Muskatblomme

F266MUSK

AL9

f269

Basillikum

F269BASI

AM1

f270

Ingefær

F270INGE

735

f279

Chili pepper

CHILIPEP

AM2

f280

Pepper, sort

F280PEPP

AP4

Rf282

Muskat

RF282MUS

AF9

f283

Oregano

OREGANO

AQ3

f272

Estragon

ESTRAG

AQ4

f293

Papaya

PAPAYA

AQ5

f54

Søtpotet

SOTPOT

AM4

f284

Kalkunkjøtt

F284KALK

AM5

f290

Østers

F290ØSTE

AM6

f291

Blomkål

F291BLOM

AM7

f294

Pasjonsfrukt

F294PASJ

AM8

f300

Geitemelk

F300GEIT

A28

f302

Mandarin/Klementin

KLEMENTI

AM9

f303

Hellefisk, kveite

F303HELL

AN1

f306

Lime

F306LIME

A29

f320

Kreps

KREPS

AQ8

f59

Akkar, Blekksprut(8-armet)

AKKAR

AQ9

f258

Blekksprut (10-armet)

BLEKKSPR

AN2

f323

nGal d3 Conalbumin

F323NGAL

AN3

f329

Vannmelon

F329VANN

A30

f335

Lupinfrø

LUPINFRØ

AD1

f288

Blåbær

BLÅBÆR

AN4

f342

Oliven, svart

F342OLIV

AC5

f343

Bringebær

BRINGEBÆ

AC1

f305

Bukkehornkløver

BUKKEHOR

AC6

f15

Bønne (hvit)

BØNNEHVI

AC2

f287

Bønne (rød)

BØNNERØD

AD3

f226

Gresskarfrø

GRESKFRØ

AF6

f209

Grapefrukt

GRAPEFRU

AE1

f309

Kikert

KIKERT

AE6

f224

Valmuefrø

VALMUEFR

AE7

f443

rAna o 3 (Cashewnøtt)

RANA03

AE8

f441

rJug r 1 (Valnøtt)

RJUGR1

AE9

f442

rJug r 3 (Valnøtt)

RJUGR3

AC9

f333

Linfrø

LINFRØ

AE3

f235

Linse

LINSE

AD6

f345

Macademia

MACADEMI

AD4

f338

Musling (Harpeskjell)

MUSLHARP

A31

f351

rPen a1 (Tropomysin)

RPENA1

A32

f352

rAra h8 (Peanøtt)

RARAH8

A33

f353

rGly m4 (Soya)

RGLYM4

A34

f416

rTri a19 omega-5-gliadin (Hvete)

RTRIA19

AA4

f422

rAra h1 (Peanøtt)

RARAH1

AA5

f423

rAra h2 (Peanøtt)

RARAH2

AA6

f424

rAra h3 (Peanøtt)

RARAH3

A35

f425

rCor a8, LTP (Hasselnøtt)

RCORA8

A36

f427

rAra h9 (Peanøtt)

RARAH9

A37

f428

rCor a1, PR-10 (Hasselnøtt)

RCORA1

A38

f431

nGly m5 (Soya)

NGLYM5

A39

f432

nGly m6 (Soya)

NGLYM6

A43

f439

rCor a14 (Hasselnøtt)

RCORA14

A44

f440

rCor a9 (Hasselnøtt)

RCORA9

AF1

o215

gal-alfa-1,3-gal (Rødt kjøtt)

ALFAGAL

Gress

AH5

g1

Gulaks

G1GULAKS

AH6

g3

Hundegress

G3HUNDEG

AE4

g5

Raigress

RAIGRESS

521

g6

Timotei

TIMOTEI

AH7

g8

Engrapp

G8ENGRAP

AH8

g12

Rug

G12RUG

AH9

g14

Havre

G14HAVRE

AJ1

g15

Hvete

G15HVETE

AJ2

g201

Bygg

G201BYGG

AF2

g206

Phl p 2 (Timotei)

PHLP2

AF3

g208

Phl p 4 (Timotei)

PHLP4

AF4

g215

rPhl p 5b (Timotei)

RPHLP5B

AF5

g209

rPhl p 6 (Timotei)

RPHLP6

682

g213

rPhl p1, rPhl p5b (Timotei)

PHLP1P5B

683

g214

rPhl p7, rPhl p12 (Timotei)

PHLP7P12

Insekter

527

i1

Bigift

BIGIFT

AK1

i208

rApi m1 Phli A2 bie

I208RAPI

AJ4

i2

Vepsegift (White-faced hornet)

I2VEPS

528

i3

Vepsegift

VEPSEGIF

AJ5

i4

Vepsegift (Paper-wasp)

I4VEPS

AJ6

i5

Vepsegift (Yellow-hornet)

I5VEPS

AJ8

i75

Vepsegift (European hornet)

I75VEPS

AJ9

i77

Vepsegift (European paper-wasp)

I77VEPS

AK2

i209

rVes v 5 Vesp

I209RVES

AK3

i211

rVes v1 Phli A1 vep

I211RVES

511

i6

Kakerlakk

KAKERLAK

623

i71

Mygg

MYGG

AE2

i204

Klegg

KLEGG

Yrkesallergener

641

k75

Isocyanate TDI

ISOCYTDI

642

k76

Isocyanate MDI

ISOCYMDI

643

k77

Isocyanate HDI

ISOCYHDI

644

k78

Ethyleneoxide

ETHYLENE

645

k79

Phthalic anhyd

PHTHALIC

646

k80

Formaldehyd

FORMALDE

711

k81

Ficus spp

FICUS

556

k82

Latex

LATEX

AC3

k84

Solsikkefrø

SOLSIFRØ

565

k87

Alfa-amylase

ALFA-AMY

AK5

k208

nGal d4 Lysozy, egg

K208NGAL

Muggsopper

559

m1

Penicillium notatum

PENI-NOT

523

m2

Cladosporium Herbarum

CLADOSPO

561

m3

Aspergillus fumigatuse

ASPERGIL

560

m4

Mucor racemos

MUCOR RA

588

m5

Candida albicans

CANDIDA

524

m6

Alternaria tenuis

ALTERNAR

AK6

m228

Aspergillus flavus

M228ASPF

Parasitter

626

p1

Ascaris parasitt

ASCARIS

Trær

546

t2

Or

OR

520

t3

Bjørk

BJØRK

547

t4

Hassel

HASSEL

566

t9

Oliventre

OLIVENTR

A40

t12

Selje

SELJE

AC7

t16

Furu, White Pine

WHITEPIN

568

t18

Eucalyptus

EUCALYPT

567

t23

Sypress, italiensk

SYPRESS

AC8

t201

Gran (Spruce)

SPUNCE

670

t215

rBet v1 (Bjørk)

RBETV1

671

t216

rBet v2 (Bjørk)

RBETV2

AJ3

t218

Eik, amerikansk art

T218EIKA

681

t221

rBet v2, rBet v4 (Bjørk)

RBETV2V4

Urter

629

w1

Common ragweed (ambrosia, svineblom)

RAGWEED

522

w6

Burot

BUROT

636

w7

Prestekrage

PRESTEKR

637

w8

Løvetann

LØVETANN

638

w21

Parietaria judaica

PARIETAR