Hopp til hovedinnhold

S-Inhalasjonspanel Sesong

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-IgE inhalasjonspanel sesong (g6, m2, m6, t3, w6)

Alternativt navn: Luftveisallergi

Indikasjoner

Screeningtest ved mistanke om allergi ved symptomer som høysnue, rinitt og konjunktivitt. Er særlig aktuell ved sesongbetingede symptomer (''utendørspanel''). Panelet omfatter bjørk, timotei, burot og muggsoppene Alternaria tenuis og Cladosporium herbarum. Laboratoriet utfører først screeningundersøkelsen. Er denne positiv, utføres analyse av enkeltallergenene. Laboratoriet kan også teste på IgE antistoff mot de nevnte allergener enkeltvis. Se Allergidiagnostikk

Tolkning

Et positivt resultat er en sterk indikasjon på at det kan foreligge en IgE-mediert allergi.

- Cladosporium herbarum og Alternaria tenuis er de vanligste muggsoppartene i Norge og Europa. Sesongen strekker seg gjerne fra juni/juli til september/oktober. Kliniske allergiske symptomer er relativt sjeldne, og astma ses hyppigere enn rhinitt. 

Mer informasjon

  • Analysenummer: 517
  • Forkortet analysenavn: INHALA1
  • NLK-kode: NPU57690