Hopp til hovedinnhold

S-Vitamin B12

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Vit B12, total (Kobalamin)

Alternativt navn: Kobalamin

Indikasjoner

Mistanke om B12-mangel ved anemi eller nevrologisk sykdom. Ved tilstander med høy risiko for B12-mangel, som autoimmune sykdommer, sykdommer med malabsorpsjon som cøliaki og inflammatorisk tarmsykdom, ved parenteral ernæring eller etter gastrokirurgi. Oppfølging av B12-behandling. Ved kosthold med lite kjøtt, fisk, egg og melk.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
≥ 14 år170–650pmol/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Ved vitamin B12-mangel er S-vitamin B12 lav, og P-Hcy og S-MMA økt.

S-vitamin B12 <100 pmol/L: B12-mangel er sannsynlig og B12-behandling er indisert. MMA og Hcy bør kontrolleres for sikker diagnose. Etter oppstart av behandling anbefales ny prøve for vurdering av behandlingseffekt. Årsaken til B12-mangelen bør klarlegges dersom ukjent.

S-vitamin B12 100-150 pmol/L: Dersom MMA eller Hcy er forhøyet bekrefter dette reell B12-mangel, og B12-tilskudd er indisert. Vitamin B12-lagrene er i disse tilfellene ofte små og det er risiko for utvikling av reell B12-mangel. Lav B12 og normal MMA og Hcy kan forekomme uten reell B12-mangel, særlig ved østrogenpåvirkning (som ved graviditet eller p-pille).

S-vitamin B12 150-250 pmol/L: B12 ligger i et grenseområde. Vurder prøvesvarene sammen med kliniske opplysninger, folat, MMA og Hcy. Ved høy MMA kan reell B12-mangel foreligge og behandlingsforsøk vurderes. Ellers gjerne oppfølging etter noen måneder.

S-vitamin B12 > 250 pmol/L: Vitamin B12-mangel er lite sannsynlig.

Høye vitamin B12 -verdier (>1000 pmol/L) sees ved Vitamin B12 -behandling, særlig kort tid etter parenteral tilførsel. Høye verdier kan også sees ved hematologiske kreftformer som kronisk myelogen leukemi, kronisk og akutt leversykdom og ved kronisk og akutt nyresykdom. Høy B12 ses oftest ved avansert sykdom, og høy B12 hos en asymptomatisk pasient trenger sjelden videre oppfølging.

En B12-verdi >1000 pmol/L hos en pasient som ikke får tilført vitamin B12, kan også skyldes en makroform for vitamin B12. Vitamin B12 er da bundet til et immunglobulin. Målt vitamin B12 vil ofte være høyere enn metodens høyeste målbare verdi (hos oss >1450 pmol/L). Tilstedeværelse av makro-vitamin B12 har ingen klinisk betydning.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Mer informasjon

  • Analysenummer: 060
  • Forkortet analysenavn: S-VITB12
  • NLK-kode: NPU01700