Hopp til hovedinnhold

U-Kvikksølv

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Kvikksølv (Hg)

Alternative navn: Hg/Kreat ratio, Hg, kvikksølv i urin, Hg/Kreatinin, kreatininkorrigert kvikksølv

Indikasjoner

Kvikksølvforgiftning. Psykiske, nevrologiske og/eller renale symptomer hos mulig kvikksølveksponerte.

Referanseområde

U-Kvikksølv

< 25 nmol/L

U-Hg/Kreat ratio

< 4 nmol/mmol Kreatinin

Tolkning

Høye verdier ved kvikksølvforgiftning. Se Tungmetallforgiftninger.

Omregning:

Omregning fra nmol Hg/mmol Kreat til µg Hg/g Kreat: Resultat i µg Hg/g Kreat = (resultat i nmol Hg/mmol Kreat ) x 1,77

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Mer informasjon

  • Analysenummer: 130,260,261
  • Forkortet analysenavn: U-HG1, HG/KREA1
  • NLK-kode: NPU02702