Hopp til hovedinnhold

U-Kreatinin

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Kreatinin

Alternativt navn: Kreatinin i urin

Indikasjoner

Kreatinin målt i urin benyttes som et enkelt mål på hvor konsentrert urinen er, f eks ved rusmiddelanalyser, eller for til korreksjon av andre målinger i urin.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
>1,7mmol/L

Tolkning

U-Kreatinin varierer normalt betydelig gjennom døgnet, avhengig av væskeinntak. Ved rusmiddelanalysene kan unormalt tynn urin vanskeliggjøre analysene og kan indikere manipulert prøve. Inntak av 0,5 - 1 liter vann eller mer vil medføre at kreatinin i urin vil kunne falle ned til omkring 2 - 3 mmol/L over de neste par timene, og dette kan medføre at konsentrasjonen av rusmidler faller under påvisningsgrensen og rapporteres som negative. U-Kreatinin øker ikke ved nyrefunksjonsnedsettelse.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon