Hopp til hovedinnhold

S-Haptoglobin

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Hp, hemoglobin bindingskapasitet

Indikasjoner

Hemolytisk anemi, pernisiøs anemi, leversykdommer og aktive prosesser.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
1–17 år0,4–1,9g/L
≥ 18 år0,4–2,1g/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Haptoglobin er et protein som produseres i leveren og binder fritt hemoglobin i blod. Hemoglobin-haptoglobinkomplekser fanges opp og destrueres i det retikuloendoteliale systemet. Høye verdier ses ved aktive prosesser, særlig der disse er lokalisert til bindevev.

Lave verdier ved hemolyse, pernisiøs anemi og leversykdommer. Haptoglobinverdien er oftest 0 hos nyfødte, og hos enkelte er den fortsatt lav i barneårene. Noe lavere verdier under graviditet. Se også Anemi.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 4,4 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 8,6 %
  • Total variasjonskoeffisient: 9,7 %
  • Norsk bruksnavn: P-Haptoglobin
  • NLK-kode: NPU19788
  • Analysenummer: 105
  • Forkortet analysenavn: S-HAPTOG