Hopp til hovedinnhold

Gonokokkdyrkning med resistensbestemmelse

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Gonokokker

Indikasjoner

N. gonorrhoeae har utviklet resistens mot antibiotika i takt med bruken av disse. Derfor skal resistensbestemmelse utføres ved positivt svar på Neisseria gonorrhoeae (GC), behandlingssvikt eller ved sterk mistanke om Gonoré. Før resistensbestemmelse kan utføres, må bakterien dyrkes i laboratoriet. Dette gjøres ved å rekvirere «Gonokokk resistensbestemmelse» og sende inn egen prøve (Copan eSwab).

Siden bakterien dør raskt utenfor menneskekroppen, må det tilstrebes kortest mulig transporttid, ikke over ett døgn. Resistensbestemmelse er ikke mulig når bakterien ikke lar seg dyrke.

Tolkning

Dyrkning er langt mindre sensitivt enn PCR, bl.a. fordi man ved PCR også påviser døde bakterier. Et negativt dyrkningssvar ved positiv PCR betyr derfor ikke at PCR er falsk positiv. Ved positiv dyrkning utføres resistensbestemmelse som er veiledende for valg av antimikrobielt middel til behandling av pasienten.
Det er viktig med samtidig partnerbehandling. Behandlingen er gratis.

Gitt behandling skal følges opp med kontrollprøve som analyseres med PCR-metodikk. Merk at man ved PCR også påviser døde bakterier. Kontrollprøven bør derfor tas minst 4-6uker etter behandling. Dersom det er behov for kontroll tidligere enn dette, for eksempel ved mistanke om terapisvikt, tas dyrkningsprøve.

Se Uretritt og cervisitt

Melding

Positivt svar er meldepliktig til MSIS. Det er ikke behov for ny melding når funnet er meldt på grunnlag av PCR-analysen.

  • Norsk bruksnavn: Us-Neisseria gonorrhoeae dyrkning
  • NLK-kode: NPU57668
  • Analysenummer: U07
  • Forkortet analysenavn: GONOKOKK