Hopp til hovedinnhold

Neisseria gonorrhoeae (PCR)

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternative navn: Gonokokker, GC

Indikasjoner

Kvinner: Vaginal utflod og dysuri.
Menn: Urethral utflod, dysuri og epididymitt.

Primærdiagnostikk:

Til diagnostikk av Gonoré skal det benyttes Aptima-pensel eller Aptima-urin.

Gonokokkdyrkning med resistensbestemmelse:

Ved sterk mistanke om gonoré skal det i tillegg rekvireres «Gonokokk resistensbestemmelse» og sendes inn egen prøve (Copan eSwab). Da er det viktig med kort forsendelsestid (maksimalt 1 dag) fordi bakterien tåler transport dårlig. Resistensbestemmelse er ikke mulig når bakterien ikke lar seg dyrke. For mer informasjon, se Gonokokkdyrkning

Tolkning

Positivt svar er forenlig med behandlingskrevende infeksjon.
Se Uretritt og cervisitt.

Kontrollprøve

Alle pasienter skal følges opp med kontrollprøve 3-4 uker etter avsluttet behandling. Et negativt svar på denne tilsier at behandlingen har vært vellykket. Et positivt svar kan skyldes påvisning av døde bakterier og betyr ikke nødvendigvis at behandlingen har vært mislykket. Da tas ny prøve etter ytterligere 14 dager. Positivt svar på denne tilsier behandlingssvikt eller ny smitte.

Smitteoppsporing

Ved positivt resultat gjøres smitteoppsporing (er lovpålagt. Man konsentrerer seg om seksualpartnere de siste 6 måneder, men det kan være aktuelt å utvide smitteoppsporingen til kontakt de siste 12 måneder. Gonoré kan forløpe asymptomatisk i lang tid, kanskje år og nyoppdaget gonore behøver derfor ikke å bety utroskap.

Merknad

Gonoréinfeksjon kan forløpe uten symptomer eller med lokalsymptomer som svie/smerte ved urinering og utflod fra skjede eller penis. Symptomer fra anus eller svelg kan også forekomme. Uansett lokalsymptomer eller ikke er oppadstigende infeksjoner vanlige. Kvinner kan få endometritt/salpingitt. Menn kan få epididymitt. Mer sjeldent kan gonoréinfeksjon gi andre symptomer, som keratitt, artritt, pneumoni og septikemi. Gonoré diagnostiseres ved urinprøve og pensel fra urethra/cervix/anus/munnhule til PCR-undersøkelse og dyrkning.

Melding

Positivt prøvesvar skal meldes til MSIS.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 693
  • Forkortet analysenavn: GONORRE