Hopp til hovedinnhold

B-Fosfatidyletanol PEth

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: B-Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Alternative navn: Fosfatidyletanol 16:0/18:1, PEth

Indikasjoner

Analysen gir informasjon om alkoholforbruk de siste ukene og kan være nyttig som ledd i utredning av sykdommer som kan skyldes skadelig bruk av alkohol. Analysen kan også brukes til å dokumentere lavt forbruk eller avholdenhet i for eksempel førerkortsaker.
PEth har en betydelig høyere sensitivitet og spesifisitet enn CDT, men i enkelte tilfeller kan det være nyttig å bruke begge markørene.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
NEG (<0,03)µmol/L

Tolkning

PEth (fosfatidyletanol) dannes i blodet ved at etanol reagerer med fosfatidylkolin i cellemembraner. Det dannes en rekke ulike varianter og det er enighet om at fosfatidyletanol 16:0/18:1 utgis som PEth.

Konsentrasjoner under påvisningsgrensen er forenlig med avholdenhet eller et lavt forbruk. Konsentrasjoner over påvisningsgrensen viser at alkohol har vært inntatt. Konsentrasjoner over 0,30 µmol/L kan tyde på et skadelig høyt forbruk. Det er imidlertid store individuelle forskjeller når det gjelder dannelse og nedbrytning av PEth. PEth stiger fra time til time når man er alkoholpåvirket. Halveringstiden ved avholdenhet ligger på 3-7-13 dager, svarende til et fall på 6-10-20% per døgn.

Det er betydelig variasjon mellom personer både på hvor mye PEth stiger etter et gitt inntak og hvor fort det faller ved avholdenhet. Flere studier viser at et daglig inntak på 4-6 alkoholenheter (AE= 13 gram etanol) per uke for å oppnå PEth på 0,30.

Ved oppfølging anbefales det ukentlige prøver i begynnelsen og fallende verdier tyder på redusert forbruk eller avholdenhet.

Hvis etanol er tilstede i blodprøven, kan konsentrasjonen av PEth stige etter at prøven er tatt (in vitro). Ved mistanke om at pasienten kan være alkoholpåvirket, anbefales å rekvirere S-etanol samtidig. Dersom S-etanol er påvist anbefales ny prøve.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

Mer informasjon

  • Analysenummer: A58
  • Forkortet analysenavn: PETH
  • NLK-kode: NPU28874