Hopp til hovedinnhold

S-CDT

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Transferrin(P)-CDT

Alternativt navn: Carbohydrate deficient transferrin (karbohydratfattig transferrin)

Indikasjoner

Analysen gir informasjon om skadelig høyt alkoholforbruk de siste ukene. B-PEth er en nyere analyse som er både mer sensitiv og spesifikk enn CDT, men CDT kan gi nyttig tilleggsinformasjon. CDT-analysen utføres med avansert kapillærelektroforese.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
<1,7%

Tolkning

CDT er en markør for langvarig høyt alkoholforbruk. Med høyt forbruk menes mer enn 4 - 6 alkoholenheter (AE) per dag (60 – 70 gram). En alkoholenhet utgjør omkring 13 gram etanol og tilsvarer en halvflaske pils (35 cL), ett glass vin (12 cL), et lite glass hetvin (8 cL) eller en drink (4 cL brennevin). Stoppes inntaket, vil CDT synke til normalt nivå i løpet av 2 - 4 uker (halveringstid er 10-14 dager). Siden sensitiviteten er funnet å være lav anbefales samtidig bruk av andre markører som Gamma-GT, MCV, ASAT og ALAT. Under graviditeten kan CDT stige med inntil 0,4-0,6 %-enheter.

Ved CDT >1,7%

Sensitivitet

Spesifisitet

Alle

51%

93%

Menn

56%

91%

Kvinner

35%

97%

Se også B-PEth.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon