Hopp til hovedinnhold

S-Etanol

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Etanol

Alternative navn: Alkohol, etylalkohol

Indikasjoner

Analysen måler etanolkonsentrasjonen i serum (''promillen'').

Referanseområde

 

REFERANSEOMRÅDE

ENHET

NEG

promille

Tolkning

Etanol finnes normalt ikke i blodet. Etter opphør av inntak vil konsentrasjonen gjerne falle med ca 0,12 - 0,20 promille/time.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

Kontrollprøve: Der det kan bli aktuelt med alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver ved positive funn, anbefaler vi at prøven sendes direkte til Divisjon for rettstoksikologi, FHI. Fürst kan etter avtale være behjelpelig med prøvetaking.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 657
  • Forkortet analysenavn: S-ETANOL
  • NLK-kode: NPU23869