Hopp til hovedinnhold

U-Albumin

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Albumin

Alternativt navn: Mikroalbumin

Indikasjoner

Påvisning av nyreskade. Kvantitativ bestemmelse av albumin i urin. Utregning av U-AKR og mikroalbumin.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
<20mg/L

Tolkning

Nyreglomeruli slipper gjennom ca. 1 g albumin daglig. Det meste av dette reabsorberes i tubuli, slik at konsentrasjonen i en normal urin blir meget lav, men sterkt varierende avhengig av diurese/konsentrasjonsgrad. En vanlig stix-undersøkelse blir først positiv ved albuminkonsentrasjoner 200 - 300 mg/L. Feber, hjertesvikt, urinveisinfeksjoner og kroppslige anstrengelser er viktige årsaker til økt albumin i urinen uten at det foreligger nyreskade. I ungdomsårene er ortostatisk albuminuri forholdsvis vanlig.

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon