Hopp til hovedinnhold

U-AKR

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Albumin/Kreatinin

Alternative navn: albumin/kreatinin-ratio, ACR

Indikasjoner

Utredning av mistenkt nyresykdom, for eksempel i forbindelse med diabetes, hypertensjon, bindevevssykdom, MGUS og myelomatose. Oppfølging av nyresykdom.

Referanseområde

KjønnReferanseområdeEnhet
Kvinne<2,5mg/mmol
Mann<1,8mg/mmol

Tolkning

Albuminutskillelsen i urinen viser stor døgnvariasjon, og det er stor variasjon i hvor konsentrert urinen er. Ratio mellom målt albumin og kreatinin (AKR) anbefales derfor. Fordelen ved å benytte ratio (AKR) er at målt albuminkonsentrasjon blir sett i forhold til hvor konsentrert urinen er, og urinsamling i en definert tidsperiode blir unødvendig. Morgenurin anbefales, men tilfeldig urin kan benyttes som et alternativ.

Gradering av albuminuri, målt ved u-AKR:

u-AKR

Albuminutskillelse

3-29 mg/mmol

Moderat albuminuri

30-299 mg/mmol

Betydelig albuminuri

≥ 300 mg/mmol

Nefrotisk proteinuri


Feber, trening, hjertesvikt, infeksjoner og dårlig blodsukkerkontroll er blant flere tilstander som kan gi forbigående moderat albuminuri. Ved forhøyet resultat hos en person som tidligere kun har hatt normale U-AKR-verdier bør testen derfor gjentas. Dersom prøve nummer to også er forhøyet, har pasienten forhøyet u-AKR. Dersom prøve nummer to har normal albuminutskillelse tas prøve nummer tre. Hvis to av tre prøver har forhøyet u-AKR, har pasienten forhøyet u-AKR. Akuttfase og urinveisinfeksjon må utelukkes og kraftig fysisk aktivitet må unngås tre døgn før testing.

Dersom det er et vesentlig avvik i utskillelsen av kreatinin sammenlignet med forventede verdier, vil dette kunne påvirke U-AKR-verdien. Ved høy kreatinin-utskillelse grunnet stor muskelmasse vil man få en underestimering av albuminutskillelsen. Motsatt vil man hos pasienter med lav muskelmasse og markert redusert kreatinin-utskillelse kunne få en overestimering av albuminutskillelsen. Uansett vil man ha en utgangsverdi som er reproduserbar for den enkelte pasient og som derfor kan brukes til å følge endringer i proteinutskillelsen hos pasienter med kronisk nyresykdom. Se Diabeteskontroll.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 360
  • Forkortet analysenavn: ALB/KREA
  • NLK-kode: NOR15260