Hopp til hovedinnhold

Bakteriologisk us, aerob dyrkning

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Us-Bakterier dyrkning

Alternative navn: Vanlig dyrkning, generell dyrkning

Indikasjoner

Ved mistanke om bakteriell infeksjon kan det rekvireres dyrkning. Gode kliniske opplysninger er viktig for at laboratoriet skal kunne velge riktige dyrkningsmedier og undersøkelser. Langsomtvoksende mikrober, som f.eks mykobakterier og enkelte sopper vil normalt ikke vokse. Ved mistanke om spesielt smittefarlige bakterier (f.eks. mykobakterier, harepest og miltbrann) bes prøven sendt til sikkerhetslaboratorium.

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst'' eller ''normal flora''.

Tolkning

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse. Ved valg av antibiotikum bør resistensbestemmelse legges til grunn, men også hvorvidt et antibiotikum vil oppnå høy nok konsentrasjon i sår/funnsted, samt pasientens alder og andre sykdommer. Se Infeksjonssykdommer/mikrobiologi.

Mer informasjon

  • Analysenummer: U01
  • Forkortet analysenavn: BAKTUS
  • NLK-kode: NPU06061