Hopp til hovedinnhold

U-Sink

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Sink

Alternative navn: Zn, sink i urin

Indikasjoner

Vurdering av sinkmangel når bestemmelse av sink i serum etterlater tvil.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
1,0–7,0µmol/L

Tolkning

Verdier under referanseområdet betyr oftest sinkmangel i kroppen. Høye verdier kan sees ved hyperparathyreoidisme, leverkirrhose, virushepatitt og forbigående ved diuretikabehandling.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 328
  • Forkortet analysenavn: U-ZN 1
  • NLK-kode: NPU03770