Hopp til hovedinnhold

Treponema pallidum (PCR)

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Syfilis

Indikasjoner

Genitale sår, sår rundt anus, rundt munnen og i munnhulen er vanlig ved seksuelt overførbare infeksjoner. Syfilis i tidlig fase gir et slikt sår, som i typiske tilfeller skal være lite smertefullt. Sår diagnostiseres ved sårsekret på pensel til PCR-undersøkelse. For syfilis i senere faser (sekundærsyfilis og tertiærsyfilis) anbefales serologisk testing Anti-Syfilis total (IgM + IgG).

Tolkning

Positiv prøve er forenlig med behandlingskrevende syfilisinfeksjon. Syfilis smitter ved hud til hudkontakt, og kondom gir ikke tilstrekkelig beskyttelse mot syfilissmitte. Se Genitale sårinfeksjoner.

Melding

Positivt prøvesvar skal meldes til MSIS.

  • Norsk bruksnavn: Sårv-Treponema pallidum (syfilis) DNA
  • NLK-kode: NPU28320
  • Analysenummer: 506
  • Forkortet analysenavn: TREPPALL