Hopp til hovedinnhold

S-Anti-Syfilis total (IgM + IgG)

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Syfilis, Antistoff mot Syfilis Treponema pallidum, IgM og IgG

Indikasjoner

Utredning ved mistanke om syfilis.

Tolkning

<0,9

Negativ

0,9 - 1,1

Grenseverdi

>1,1

Reaktiv

Utredning av klinisk sykdom forenlig med infeksjon med Treponema pallidum, som sår på genitalier, analt eller oralt, utslett, feber, neurologiske og kardiovaskulære symptomer. Screening hos symptomfrie individer med høy risiko som menn som har sex med menn, etter sex med tilfeldig partner eller etter opphold i høyendemiske områder. Positiv antistofftest vanligvis fra 3 uker etter smittetidspunkt. Testen kan ikke skille mellom behandlingstrengende syfilis eller ''serologisk arr'' etter vellykket behandling for syfilis.

Merknad

Testen er meget sensitiv. Særlig ved lave reaktive verdier kan resultatet være falsk positivt. Alle nye reaktive prøver vil bli videresendt til referanselaboratorium for tilleggstester.

Serum fra gravide blir oppbevart i 5 år. Dette er i henhold til anbefaling fra Referanseguppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi samt Nasjonalt forum for medisinsk mikrobiologi (ISBN 978-82-8406-017-0).

Melding

Bekreftet syfilis (fra referanselaboratorium) er meldepliktig til MSIS, gruppe A sykdom og meldes til: Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo.

Meldeskjema finner du her: https://www.fhi.no/publ/skjema/msis-meldingsskjema.-nominativ-meld

  • Norsk bruksnavn: P-Treponema pallidum antistoff (syfilis)
  • NLK-kode: NPU12241
  • Analysenummer: 512
  • Forkortet analysenavn: SYFILIS