Hopp til hovedinnhold

S-Transferrinmetning

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Transferrinmetning

Alternative navn: Jern/S-TIBC, jernmetning, TSAT

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne14–17 år5–44%
Mann14–17 år10–58%
Kvinne18–49 år10–50%
Mann≥ 18 år15–57%
Kvinne≥ 50 år15–50%
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Transferrinmetning > 45% og ferritin > 200 µg/L hos kvinner, og > 50% og ferritin > 300 µg/L hos menn uten pågående jernmedikasjon er diagnostisk for hemokromatose jfr. gjeldende retningslinjer. Ved jernmangel er transferrinmetning som regel lav. Det anbefales likevel å bruke Ferritin som primær jernmangelmarkør.

Merknad

Transferrinmetning beregnes og gis ut når det rekvireres serumjern og TIBC. Den beregnes som 100 x S-Jern/S-TIBC. Beregning av transferrinmetning viser seg å være en mer sensitiv parameter for tidlig diagnose av hemokromatose enn ferritin eller serumjern alene. Ved hemokromatose bør ferritin brukes hovedsakelig til vurdering av omfang av jernoverskudd i jernlagringsorganer (lever, milt, benmarg og i mindre grad skjelettmuskulaturen), samt behandlingseffekt av hemokromatose.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 244
  • Forkortet analysenavn: JERNMETN
  • NLK-kode: NOR25929