Hopp til hovedinnhold

P-Sink

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Zn

Indikasjoner

Sinkmangel ved dårlig ernæring, retardert vekst hos barn, dårlig sårtilheling, acrodermatitis enterohepatica atroficans (Danbolts sykdom).

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
9,0–17,0µmol/L

Tolkning

Høye verdier kan sees ved porfyri. Lave verdier ved kroniske sykdommer pga nedsatt albumin, ved Danbolts sykdom, ulcus cruris, malnutrisjon, kronisk alkoholisme. Se Essensielle sporelementer.

Merknad

Ca. 2/3 av sink i plasma er løst bundet til albumin. Denne delen vil variere med albuminkonsentrasjonen. Det kan derfor være nyttig å bestemme albumin for tolkning av sinksvaret.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 7,9 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 8,5 %
  • Total variasjonskoeffisient: 11,6 %
  • Norsk bruksnavn: P-Sink
  • NLK-kode: NPU03768
  • Analysenummer: 028
  • Forkortet analysenavn: S-SINK