Hopp til hovedinnhold

P-Selen

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Selen

Alternativt navn: Se

Indikasjoner

Disse er noe usikre. Mistanke om selenmangel kan man få ved ernæringssvikt, muskel- og hjertesykdom med uklar etiologi, reumatoid artritt, anemi, kronisk alkoholisme.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
≥ 6 år0,6–1,8µmol/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Verdier > 5 µmol/L er ekstremt sjeldne. Verdier > 7,2 µmol/L kan være uttrykk for selenintoksikasjon ved industriell eksponering. Lave verdier sees ved selenmangel i kosten. Dette forekommer sjelden i norsk befolkning. Se Essensielle sporelementer.

Merknad

Laboratoriet undersøker ikke aktiviteten av det selenavhengige enzymet glutathionperoksidase.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon