Hopp til hovedinnhold

S-Anti-HCV konf.

Norsk bruksnavn: P-Hepatitt C virus (HCV) IgG konfirmasjon

Alternative navn: Anti-HCV konfirmerende analyse, HCV-RIBA, Hepatitt C

Indikasjoner

Automatisk tilleggsanalyse ved positiv Anti-HCV (primærtest) og negativ HCV-RNA. Analysen bekrefter funn av antistoffer mot Hepatitt C Virus.

Tolkning

Svaret på Anti-HCV konf rapporteres som negativ, positiv eller usikker. Hvis Anti-HCV konf er negativ vil primærtesten anses som falsk positiv (uspesifikk reaksjon). Bekreftes derimot funnet av antistoffer mot hepatitt C med den konfirmerende analysen må pasienten følges opp med kontroll av HCV-RNA. Se S-Anti-HCV

Mer informasjon

  • Analysenummer: 717
  • Forkortet analysenavn: HCV-KONF
  • NLK-kode: NPU16111