Hopp til hovedinnhold

S-Anti-HCV

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Hepatitt C virus (HCV) IgG

Alternative navn: Antistoff mot hepatitt C virus (HCV), Hepatitt C

Indikasjoner

 • Personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte
 • Personer som har sniffet kokain
 • Hiv-positive
 • Mottakere av blodprodukter før 1992 i Vest-Europa, Nord-Amerika, Japan og Australia, og mottakere av blodprodukter uansett tidspunkt i andre enn de nevnte landene
 • Innvandrere fra høyendemiske områder
 • Personer som kan ha blitt utsatt for urene sprøyter i helsevesenet
 • Barn født av anti-HCV-positive mødre
 • Pasienter med forhøyet ALAT
 • Personer som har vært utsatt for aksidentelt sprøytestikk
 • Pasienter i dialyse
 • Personer med ikke-profesjonelt utførte tatoveringer
 • Personer som har hatt seksuell omgang med HCV- positive
 • Personer som har vært fengslet
 • Menn som har sex med menn
 • Personer som ber om å bli testet uten å ville oppgi årsak

De fleste HCV-smittede i Norge er smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk.

Tolkning

Positive prøver har en tallverdi ≥ 1,2 og besvares med tallverdien. Andre analysesvar besvares som negativ eller grenseverdi.

Positivt resultat indikerer HCV infeksjon og 70 - 80% av disse pasientene vil være smitteførende. Dette avklares med analysen HCV-RNA som etterrekvireres automatisk. Hvis HCV-RNA er negativ, etterrekvireres automatisk en konfirmerende antistofftest, (anti-HCV konf.). Risiko for smitte er lavere enn for HBV og smitte blir sjelden overført seksuelt, eller vertikalt fra mor til foster.

Mer informasjon

 • Analysenummer: 702
 • Forkortet analysenavn: ANTI-HCV
 • NLK-kode: NPU12894