Hopp til hovedinnhold

B-RDW-CV

Logoen for Norsk Akkreditering

Indikasjoner

Anemiutredning.

Referanseområde

 

REFERANSEOMRÅDE

ENHET

12 - 15

%

Tolkning

Mål på erytrocyttenes størrelsesvariasjon (red cell distribution width). Verdier innenfor normalområdet indikerer at erytrocyttene har tilnærmet lik størrelse. Erytrocyttene kan enten være normale, små eller store av størrelse. Forhøyet RDW-CV angir at erytrocyttene varierer i størrelse. Etter påbegynt behandling av for eksempel jernmangelanemi eller blodoverføring, vil det forekomme en erytrocyttpopulasjon med mangeltilstand og en frisk erytrocyttpopulasjon i samme prøve. I silke tilfeller kan ikke alltid RDW-CV utgis. Se Anemi.

Merknad

RDW-CV øker ved henstand I EDTA-blod med gjennomsnitt 6% pr. døgn. Dette er et problem ved forsendelse av blodprøver hvor det er vanskelig å få kontroll over tidsfaktoren og hvor stor økningen er blitt.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 1 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 1,7 %
  • Total variasjonskoeffisient: 2 %
  • Norsk bruksnavn: Ery-RDV
  • NLK-kode: NPU18162
  • Analysenummer: A69
  • Forkortet analysenavn: RDWCV