Hopp til hovedinnhold

P-PTH

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-PTH

Alternativt navn: ParaTyreoideaHormon

Indikasjoner

Utredning av hyper- og hypokalsemi.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
1,2–8,4pmol/L

Tolkning

PTH-verdien diskriminerer godt mellom pasienter med primær hyperparatyreoidisme og pasienter med hyperkalsemi av andre årsaker. Måleresultatet må imidlertid alltid vurderes i forhold til kalsium-konsentrasjonen i serum. Ved primær hyperparatyreoidisme finnes hyperkalsemi og forhøyet PTH, eller ''normale'' PTH-verdier som er høye i forhold til kalsiumkonsentrasjonen i serum. Sekundær hyperparatyreoidisme med normalt nivå av kalsium, skyldes oftest D-vitaminmangel, malabsorpsjon eller nyresvikt. Langvarig sekundær hyperparatyreoidisme kan føre til opphevet feed-back kontroll av og utvikling av tertiær hyperpatyreoidisme med hyperkalsemi. Ved hyperkalsemi i forbindelse med malign sykdom finnes ofte PTH-verdier under eller i nedre del av referanseområdet. Ved hypoparatyreoidisme påvises vanligvis lave PTH-verdier kombinert med hypokalsemi. Se Kalkstoffskiftet.

Merknad

På grunn av kort holdbarhet i romtemperatur bør prøven ikke tas i slutten av uken, før jul, påske og andre langhelger.

S-Kalsium, fritt (pH 7,4) blir utført dersom PTH er bestilt og prøven tas på en av våre prøvetakingsenheter.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon