Hopp til hovedinnhold

Pt-Jernbelastning

Logoen for Norsk Akkreditering

Indikasjoner

Utredning med tanke på jernmalabsorpsjon hos pasienter med jernmangel som ikke responderer på peroral jernbehandling, og hvor man derfor vurderer parenteral jernbehandling.

Referanseområde

Jernabsorpsjonen vil avhenge av størrelsen på jernlagrene. Normalt vil jernmangel føre til et større opptak fra tarmen enn ved normal jernstatus. Vurdering av jernabsorpsjonen bør derfor relateres til pasientens jernstatus. Det er i tillegg betydelig biologisk variasjon mellom ulike individer. Det finnes ingen eksakte grenser for forventet stigning av s-jern og s-transferrinmetning etter en jernbelastning. Tabellen under er basert på erfaring, og ofte brukt som en veiledning til tolkning av jernbelastning.

S-ferritin

Økning av s-jern i 2-timersprøve

< 20 µg/L

> 18 µmol/L

20-60 µg/L

> 10 µmol/L

 

Transferrinmetning: ved normale absorpsjonsforhold i øvre del av tarmen kombinert med jernmangel, forventer man en økning på > 40-50 prosentpoeng fra nullprøven til 2-timersprøven. Økningen er også her korrelert til graden av jernmangel, og tolkningen blir derfor delvis basert på skjønn. Til sammenlikning viste en undersøkelse av friske kvinner og menn uten jernmangel at gjennomsnittlig økning i transferrinmetning 2 timer etter inntak av jern var på 16 prosentpoeng hos kvinner, og 13 prosentpoeng hos menn.

Tolkning

Følgende prøvesvar utgis.
Nullprøve: S-Ferritin, S-Jern, S-Transferrinmetning, TIBC og CRP.
2-timersprøve: S-Jern og S-Transferrinmetning.

Høye verdier av s-jern i 2-timersprøven ses ved jernmangel og normale absorpsjonsforhold for jern.

Lavere stigning av s-jern enn angitt i tabellen over, er en indikasjon på redusert jernabsorpsjon, men det er betydelige individuelle forskjeller og resultatet må ses i sammenheng med klinikken. Årsaker til lave verdier i 2-timersprøven kan være sykdom i mage-tarmkanalen, som atrofisk gastritt, inflammatorisk sykdom i duodenum og jejunum, eller postoperative forandringer.

Akuttfasereaksjon og annen kronisk inflammatorisk sykdom hemmer jernabsorpsjonen, og jernbelastningstest bør derfor ikke utføres under pågående akuttfase.

Mer informasjon

  • Analysenummer: A73
  • Forkortet analysenavn: JERNBELA