Hopp til hovedinnhold

Parasitter

Logoen for Norsk Akkreditering

Laboratoriet kan påvise parasitter med 2 ulike metoder basert på aktuell sykehistorie og klinisk mistanke om agens.

Protozoer (PCR): Undersøkelsen utføres ved klinisk mistanke om parasitt som årsak til gastroenteritt.

Les mer: Protozoer (PCR)

Mikroskopi: Undersøkelsen utføres ved klinisk mistanke om innvollsorm.

Les mer: Innvollsorm (mikroskopi)

Merknad

Mikroskopiundersøkelse er ikke akkreditert.

Mer informasjon