Hopp til hovedinnhold

Innvollsorm (mikroskopi)

Alternativt navn: Innvollsmark

Indikasjoner

Innvollsorm/helminter (mikroskopi):
Prøver uten relevante kliniske opplysninger undersøkes ikke. Undersøkelsen kan være indisert hos følgende grupper:

1. Abdominalplager hos pasienter som har reist utenfor Europa og Nord-Amerika
2. Utredning av eosinofili
3. Analkløe (gir mistanke om barnemark)
4. Sett mark i avføringen
5. Jernmangelanemi med blod i feces etter opphold i «endemiske» strøk

Screening av personer uten symptomer

Undersøkelse av prøver fra voksne flyktninger, asylsøkere og innvandrere uten relevante symptomer er ikke indisert.

Det kan være aktuelt å screene følgende grupper:
1. Asymptomatiske flyktningebarn, asylsøkerbarn og adoptivbarn opp til og med 16 års alder.
2. Personer født utenfor Europa og Nord-Amerika som immunsupprimeres i forbindelse med transplantasjon eller skal få annen immunsupprimerende behandling (inklusiv steroid-kur) kan screen for Strongyloides stercoralis.

Serologi

Det kan være aktuelt med serologisk screening for Strongyloides (fra Sørøst-Asia og Afrika) og serologi screening for Schistosoma (fra Afrika). Serologi er også aktuelt ved diagnostikk av ekstraintestinal amøbiasis. Serologi tilbys ikke i Norge.

Tolkning

Positivt funn kan være forenlig med sykdom forårsaket av mikroben, men asymptomatiske bærertilstander forekommer. Se Diarésykdommer.

  • Norsk bruksnavn: Us-Parasitter identifikasjon
  • NLK-kode: NPU29581
  • Analysenummer: U19
  • Forkortet analysenavn: INNVOLLS