Hopp til hovedinnhold

U-Opiater

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Opiater (uspesifikk)

Indikasjoner

Påviser bruk av opiater som kodein, morfin, etylmorfin og heroin.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screening-analysen påviser 6-monoacetylmorfin (omdanningsstoff av heroin), morfin (Dolcontin), kodein (Paralgin forte, Pinex forte m fl) og etylmorfin (hostemiksturene Cosylan og Solvipect Comp). I enkelte tilfeller kan inntak av valmuefrø inneholde små mengder morfin og kodein, slik at valmuefrø i kosten bør unngås. Opiater som heroin, morfin, kodein og etylmorfin kan vanligvis bare påvises i 2-4 dager etter inntak. Oksykodon som er virkestoff i Oxynorm, Oxycontin og Targiniq, kan også gi positivt svar ved høye konsentrasjoner og kan rekvireres spesielt. Dersom screeninganalysen er positiv, vil prøven bekreftes med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet.

Følgende stoffer påvises:

Stoff

Handelsnavn

Påviste stoffer

Kan påvises i urin i

Morfin

Dolcontin m.fl.

Morfin

2-4 dager

Kodein

Paralgin forte,

Pinex forte m.fl.

Kodein og morfin

2-4 dager

Heroin

Morfin, kodein,

6-monoacetylmorfin

2-4 dager

6-12 timer

Etylmorfin

Cosylan,

Solvipect Comp.

Etylmorfin, morfin

2-4 dager

Oksykodon

Oxynorm, Oxycontin, Targiniq

Oksykodon

2-4 dager

Valmuefrø

Morfin, kodein

1 dag

En urinprøve som inneholder lave konsentrasjoner av morfin og kodein kan således skyldes inntak av enten heroin, morfin og kodein, bare kodein eller valmuefrø (frøloff, bakverk). Det er derfor viktig å ikke forskrive morfin- eller kodeinholdige preparater dersom man ønsker å påvise heroinbruk.

Syntetiske opioider som tramadol, metadon, buprenorfin m.fl. påvises ikke med denne analysen, og må rekvireres spesielt.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 651
  • Forkortet analysenavn: U-OPIATE
  • NLK-kode: NOR25841