Hopp til hovedinnhold

Mycoplasma genitalium

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternative navn: M. genitalium, Mycoplasma genitalium PCR

Indikasjoner

Kvinner: vaginal utflod og dysuri. Bekkeninfeksjon.
Menn: uretral utflod, dysuri og epididymitt.

Anbefales ved:

  • Negative prøver for chlamydia og gonoré
  • Residiverende eller persisterende infeksjon etter doxycyklinbehandling
  • Sammen med gonokokk- og klamydiaundersøkelse hos MSM
  • Partner har fått påvist mykoplasmainfeksjon
  • Fast(e) partner(e) til pasient med påvist M. genitalium bør testes også når de ikke har symptomer

Tolkning

Det er observert økende makrolide-/acitromycinresistens hos M. genitalium. For å begrense utviklingen anbefales at kun pasienter med symptomer testes for M. genitalium, og at resistenstesting utføres for å optimalisere behandlingen og begrense antibiotikabruk.

Ved positivt funn av Mycoplasma genitalium blir det utført resistenstest for å avdekke azytromycinresistens hos bakteriestammen. For mer info, se: MYGENRES

Kontrollprøve

Kontrollprøve etter 3-4 uker ved mistanke om behandlingssvikt eller ved ny smitte. Et negativt svar på denne tilsier at behandlingen har vært vellykket. Et positivt svar kan skyldes påvisning av døde bakterier og betyr ikke nødvendigvis at behandlingen har vært mislykket. Da tas ny prøve etter ytterligere 14. dager. Positivt svar på denne tilsier behandlingssvikt eller ny smitte.

Smitteoppsporing

Ved eventuell smitteoppsporing bør man konsentrere seg om seksualpartnere de siste 6 måneder, men det kan være aktuelt å utvide til kontakter siste 12 måneder. Nyoppdaget Mycoplasma genitalium behøver ikke å bety utroskap siden infeksjonen kan forløpe asymptomatisk i lang tid.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 691
  • Forkortet analysenavn: MYCOPGEN