Hopp til hovedinnhold

S-MPO-ANCA

Alternativt navn: Myeloperoksidase - Antinøytrofilt cytoplasma antistoff

Indikasjoner

ANCA antistoffer bør bestemmes hos pasienter hvor man ut fra kliniske funn mistenker systemiske inflammatoriske sykdommer, og spesielt der hvor nyrer og luftveier er affisert.

Referanseområde

REFERANSEOMRÅDE

ENHET

<3,5

IkU/L

Tolkning

Anti-MPO forekommer ved vaskulitt-relatert og pauci-immun crescent glomerulonefritt. Anti-MPO forekommer også ved andre former for vaskulitt, som mikroskopisk polyangitt, Churg-Strauss syndrom, og polyarteritis nodosa. Anti-MPO antistoffer kan videre sees ved Wegeners Granulomatose (WG) og ved systemisk lupus erythematosus (SLE).

Merknad

Analysen utgår fra vårt repertoar 31. mars 2023, les mer.

  • Analysenummer: 273
  • Forkortet analysenavn: S-MPO