Hopp til hovedinnhold

S-Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Mycoplasma pneumoniae IgM

Alternativt navn: M. pneumoniae IgM/IgG-antistoffer

Indikasjoner

M. pneumoniae gir langvarig hoste, feber, muskelsmerter, hodepine og tretthet. Utslett kan forekomme. Ofte kan flere i samme familie ha sykdommen. Ved mykoplasmainfeksjon kan det i blodprøve av og til ses kuldeagglutininer. I tidlig fase av sykdommen er påvisning av M. pneumoniae med PCR i nasofarynxpensel sikrere.

Tolkning

Antistoffer kan påvises fra slutten av 2. sykdomsuke. Påvisning av M. pneumoniae IgM er forenlig med aktuell infeksjon med Mycoplasma pneumoniae. Påvisning av av M. pneumoniae IgG sammen med fravær av av M. pneumoniae IgM er forenlig med tidligere gjennomgått infeksjon med Mycoplasma pneumoniae. Mikroben er ikke følsom for pencilliner/betalaktamantibiotika, og det må velges makrolider eller tetracykliner (evt. fluorokinoloner). Se Akutt bronkitt, voksne, Akutt bronkitt, barn og Kronisk bronkitt, under infeksjonssykdommer og mikrobiologi.

Mer informasjon

  • Analysenummer: S02
  • Forkortet analysenavn: MPNEUIGM
  • NLK-kode: NPU20037