Hopp til hovedinnhold

U-Metadonmetabolitt

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Etylidendimetyldifenylpyrrolidin (EDDP) (uspesifikk)

Alternative navn: EDDP, 2-etylidin-1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrrolidin

Indikasjoner

Dokumentere inntak av Metadon. Viser at metadon har vært omdannet i leveren.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Analysen utføres kun med immunbasert teknikk. Påvisning av metabolitten EDDP gir sikrere holdepunkt for inntak av metadon enn påvisning av metadon som kan være tilsatt en manipulert prøve. Dersom metadon er negativ og metabolitten positiv, kan dette tyde på at pasienten ikke har tatt metadon de siste par dagene. Siden utskillelsen av metadon i urin er avhengig av pH, må dette vurderes individuelt. Kontakt oss for en nærmere vurdering telefonisk.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 659
  • Forkortet analysenavn: U-MMETAB
  • NLK-kode: NOR25622