Hopp til hovedinnhold

S-Metadon

Norsk bruksnavn: P-Metadon

Indikasjoner

Igangsetting av metadonbehandling og kontroll av riktig dosering av medikamentet. Det er viktig med god kontroll med medisineringen de 4 siste dagene.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
600–1200nmol/L

Tolkning

Anbefalt serum-konsentrasjon er på 0,6 - 1,2 µmol/L, men det egentlige målet er subjektiv velvære uten symptomer på abstinens eller psykomotorisk påvirkning. De vanligste bivirkninger av metadon er kvalme, vannlatningsplager, svette og ødemer og sees gjerne ved opptrapping av dosen, men forsvinner normalt etter en periode med tilvenning.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 781
  • Forkortet analysenavn: S-METADO
  • NLK-kode: NPU04113