Hopp til hovedinnhold

MCHC

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Ery-MCHC

Alternative navn: Mean corpuscular hemoglobin concentration, mean cell hemoglobin concentration

Indikasjoner

Anemiutredning dersom man får uventede resultater ved MCV og MCH.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
32–36g/dL

Tolkning

Verdier omkring eller litt over øvre referansegrense ved hereditær sfærocytose. Lave verdier ved jernmangelanemi. Se Anemi.

Merknad

MCHC er forholdet mellom verdiene for hemoglobin og hematokrit.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon