Hopp til hovedinnhold

S-LD

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-LD

Alternative navn: LDH - laktat dehydrogenase, melkesyre dehydrogenase

Indikasjoner

Hemolyse eller hemolytisk anemi. Megaloblastanemi. Oppfølging av myeloproliferative sykdommer. Leversykdommer.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
15–17 år<266U/L
18–69 år<205U/L
≥ 70 år<255U/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier kan være fysiologisk betinget: økning opptil det dobbelte 1 - 72 timer etter maksimalt muskelarbeide, moderat stigning i siste trimester av svangerskapet. Patologisk økning ved akutt celleskade i hjerte, lunger, blod, lever etc, og ved pernisiøs anemi, hemolytisk anemi, myelogene leukemier. Maksimumsverdi nås 2 døgn etter hjerteinfarkt, normalisering etter 6 døgn. Videre er LD økt ved perikarditt, lungeemboli, nyreinfarkt, hepatitt, leverstase og aktive prosesser.

Merknad

Laboratoriet undersøker ikke LD isoenzymer.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon