Hopp til hovedinnhold

U-Kokain

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Kokain (uspesifikk)

Alternativt navn: Coca

Indikasjoner

Påviser bruk av kokain.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screeninganalysen påviser kokain og metabolitten benzoyl-ecgonin ved immunoassay. Positiv screening bekreftes med LC-MS-MS analyse av omdanningsstoffet benzoylecgonin som gir meget høy grad av sikkerhet. Kokain har relativt kort halveringstid, som gir en kortvarig stimulerende rus. De aller fleste urinprøver blir negative i løpet av 2 - 3 døgn etter inntak av en vanlig dose. Etter inntak av mange doser, kan positiv prøve ses omkring en uke etter siste dose. Analysene kan ikke skille mellom inntak av kokain hydroklorid salt som gjerne "snortes" eller kokain base ("Crack") som gjerne røykes. Kokain har blitt vesentlig vanligere i Norge den senere tid.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 656
  • Forkortet analysenavn: U-KOKAIN
  • NLK-kode: NOR25840