Hopp til hovedinnhold

S-Kalsium, korrigert

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Kalsium alb.korr.

Alternativt navn: Albuminkorrigert kalsium

Indikasjoner

Mistanke om, eller påvist hypo- eller hyperkalsemi. Hvis Kalsium er under 2,15 mmol/L vil Albumin bli rekvirert automatisk, og kalsiumverdien vil bli korrigert.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
2–17 år2,15–2,55mmol/L
18–49 år2,17–2,47mmol/L
≥ 50 år2,17–2,53mmol/L
Fullstendig referansetabell
Varsling: Verdier under 1,80 mmol/L og over 3,20 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Det er den frie delen av totalkalsium ( Ca++) som reguleres og er biologisk aktiv. Ca 45 % av kalsium i plasma foreligger som kompleks til albumin som viser betydelig inter- og intraindividuell variasjon. Dersom det samtidig er rekvirert S-Albumin og S-Kalsium vil det automatisk regnes ut en korrigert kalsiumverdi etter formelen
Kalsium korrigert = S-Kalsium - 0,02 x (S-Albumin - 41,3).
Eksempel: 1,85 - 0,02 x (24 - 41,3) = 2,20. Se Kalkstoffskiftet.

Merknad

Ved albuminkorrigert S-Kalsium ≤1,89 mmol/L blir S-Magnesium automatisk etterrekvirert, for å avdekke hypomagnesemi. Hypomagnesemi hemmer både sekresjonen av paratyroideahormon (PTH) fra glandula paratyroidea og vevsresponsen for dette hormonet (PTH-resistens). Pasienter med samtidig hypokalsemi og hypomagnesemi responderer derfor dårlig på kalsiumterapi alene, og bør få både magnesium- og kalsiumterapi.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 063
  • Forkortet analysenavn: KALSKORR
  • NLK-kode: NPU04169