Hopp til hovedinnhold

S-Kalsium

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Kalsium

Alternative navn: Ca, totalkalsium, serumkalk

Indikasjoner

Utredning av sykdommer i skjelettet og i gl. parathyreoideae. Vitamin D-mangel. Malabsorpsjon. Nyresykdommer. Sarkoidose. Myelomatose.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
2–17 år2,20–2,60mmol/L
≥ 18 år2,15–2,51mmol/L
Fullstendig referansetabell
Varsling: Verdier > 3,2 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved hyperparathyreoidisme, maligne sykdommer med skjelettmetastaser, myelomatose, paraneoplastisk syndrom ved lunge- og nyrecancer (utskillelse av PTH-liknende substans), sarkoidose, Pagets sykdom, immobilisering, vitamin D-intoksikasjon, hyperthyreose.

Lave verdier ved vitamin D-mangel, malabsorpsjon, hypoparathyreoidisme (f.eks. etter kirurgi eller strålebehandling), nyreinsuffisiens med økt fosfatretensjon, magnesiummangel. Se Kalkstoffskiftet.

Merknad

Ca. 1/3 av kalsium i serum er bundet til albumin. Denne delen vil variere med albuminkonsentrasjonen. Det kan derfor være nyttig å bestemme albumin for vurdering av kalsiumsvaret. Er begge analyser rekvirert, vil laboratoriet korrigere referanseområdet for kalsium svarende til albumin-konsentrasjonen og meddele dette.

Ved S-Kalsium <2,0 mmol/L vil S-Magnesium, S-Fosfat og S-Kreatinin tilleggsrekvireres automatisk.

Ved S-Kalsium >3,2 mmol/L vil S-Magnesium og S-Fosfat tilleggsrekvireres automatisk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon