Hopp til hovedinnhold

S-IgG

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Immunglobulin G

Alternativt navn: Immunglobulin G

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
14–17 år6,5–15,7g/L
Kvinne18–49 år6,9–15,7g/L
Mann≥ 18 år6,1–14,9g/L
Kvinne≥ 50 år6,1–14,9g/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

For årsaker til høy IgG sammen med høy IgA og IgM, se Immunglobuliner. Selektiv høy IgG, hvor IgA og IgM er lave eller normale kan enten være monoklonal (se proteinundersøkelser) eller polyklonal. Serumproteinelektroforese bør overveies ved selektiv høy IgG og kan skille mellom mono- og polyklonalt IgG. Høy polyklonalt IgG forekommer ved f.eks. autoimmune sykdommer.

En del biologiske legemidler består av immunglobuliner, oftest IgG, og kan ses som en liten monoklonal komponent i lav konsentrasjon.

For årsaker til lav IgG sammen med lav IgA og IgM, se Immunglobuliner. Lav selektiv IgG kan forekomme ved medfødte eller ervervede immunbristtilstander, og ved proteintap i nyrene.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon