Hopp til hovedinnhold

S-IgA

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Immunglobulin A

Alternative navn: Immunglobulin A, Total IgA

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
14–17 år0,5–3,5g/L
18–49 år0,7–3,7g/L
≥ 50 år0,7–4,3g/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

For årsaker til høy IgA sammen med høy IgM og IgG, se Immunglobuliner. Selektiv høy IgA, hvor IgG og IgM er lave eller normale kan enten være monoklonal (se proteinundersøkelser) eller polyklonal. Serumproteinelektroforese bør overveies ved selektiv høy IgA og kan skille mellom mono- og polyklonalt IgA. Høy polyklonalt IgA forekommer ved f.eks. inflammatorisk tarmsykdom og ved høyt alkoholinntak.

For årsaker til lav IgA sammen med lav IgG og IgM, se Immunglobuliner. Arvelig selektiv IgA-mangel er relativt hyppig (1:600) og diagnosen stilles ved ikke målbar IgA (<0,07 g/L) og normal IgG og IgM hos voksne og barn over 4 år.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon