Hopp til hovedinnhold

Herpes simplex V 2 (PCR)

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Us-Herpes simplex 2-virus DNA

Alternativt navn: HSV-2

Indikasjoner

Herpes Simplex 2 (HSV-2) er et virus i herpesvirusfamilien og likner Herpes Simplex 1 (HSV-1), slik at gjennomgått sykdom med HSV-2 fører til mildere sykdom med HSV-1 og omvendt. Primærinfeksjonen kjennetegnes av multiple blærer, ofte rundt munn eller kjønnsorganer. Etter primærinfeksjonen kan virus reaktiveres og gi nye sår rundt munn og kjønnsorganer. HSV-2 kan sjeldent gi alvorlige infeksjoner, særlig encefalitt og meningitt (send prøve til spesiallaboratorium). Alvorlige infeksjoner er vanligere hos personer med nedsatt immunforsvar (nyfødte etter smitte fra mor til barn, pasienter som får cellegiftbehandling og transplanterte). For diagnostikk av sår anbefales materiale fra sår til PCR-diagnostikk. Serologi anbefales kun til å avgjøre immunitet.

Tolkning

Positiv prøve er forenlig med primærinfeksjon eller reaktivering av Herpes Simplex 2. Se Herpesinfeksjon

Mer informasjon

  • Analysenummer: 285
  • Forkortet analysenavn: HERPSIM2
  • NLK-kode: NPU29614